Innovaugas 4.0

Xestión avanzada dos recursos hídricos galegos

Innovaugas 4.0 é un proxecto de compra pública de innovación (CPI) promovido por Augas de Galicia, entidade pública empresarial dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia. O proxecto está cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través Programa Operativo Plurirexional de España (POPE) 2014-2020.

 

Persegue a xestión integrada avanzada das augas para optimizar os recursos hídricos e dar resposta a longo prazo ás demandas dos diferentes usos da auga, en equilibrio co medio natural e os ecosistemas fluviais, respectando o logro dos obxectivos ambientais establecidos para as masas de auga e atendendo aos novos escenarios determinados polo cambio climático.

Obxectivos de Innovaugas 4.0

Próximos eventos

No event found!

Blog Innovaugas